Επτά Ταχυδρομικά Δελτάρια - Seven Post Cards

Φάκελος με επτά Ταχυδρομικά Δελτάρια διαστάσεων 16x12εκ. Οι εικόνες αποτέλεσαν μέρος της έκθεσης "Επτά" που έλαβε μέρος στην Χίο τον Αύγουστο του 2018.

 

Envelope with seven post cards measuring 16x12cm. The pictures were part of the "Seven" exhibition that took place in Chios in August 2018.

Επτά Ταχυδρομικά Δελτάρια - Seven Post Cards

20,00 €Τιμή