Γ.

Σχέδιο: T. Μελάνι σε χαρτί

Το παρόν σχέδιο διατίθεται σε 60 αριθμημένα αντίτυπα. Η τιμή παραμένει ίδια σε οποιοδήποτε μέγεθος εκτύπωσης κι αν επιλέξετε (Α4, Α3). 

 

Drawing: T. Ink on paper

This project is available in 60 numbered copies. The value remains the same for any print size you choose (A4, A3) 

Γ.

220,00 €Τιμή